پرداخت وام ازدواج به مشمولین غایب، تکلیف دستگاه‌ها است/ «سربازی ناپیوسته» چه ابعادی دارد؟


تهران – ایرنا – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یک نشست دانشجویی، به ابعاد طرح «سربازی ناپیوسته» پرداخت و تاکید کرد که مشمولین این طرح در اولویت جذب و استخدام قرار خواهند گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296985/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C