پنج دهک اول جامعه سبد معیشتی دریافت می‌کنند


تهران – ایرنا – طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، پنج دهک اول جامعه از سبد معیشتی از جمله گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی برخوردار می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296299/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF