پورعباس نیروی خدمتگزار و دلسوز منافع ملی است/ رای دیوان قابل پذیرش نیست


تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رییس سازمان سنجش نیروی خدمتگزار، مردمی، پاسخگو  و دلسوز منافع ملی است، گفت: صدور رای انفصال از خدمت برای رییس سازمان سنجش  به جرم برخورد با متخلفین ورود به دانشگاه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198330/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84