پور ابراهیمی: برنامه ششم توسعه یک‌سال تمدید شود


تهران – ایرنا – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود تا دولت فرصت بیشتری برای ارائه برنامه با کیفیت هفتم توسعه داشته باشد، گفت: در این صورت لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم در موعد مقرر به مجلس ارائه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957457/%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF