پُتک تعرفه بر سر پیازکاران جنوب کرمان


جیرفت- ایرنا- تصمیم ناگهانی برای وضع تعرفه صادراتی برخی محصولات کشاورزی مثل پیاز مشکلی جدی است زیرا در شرایطی این اقدام اتفاق می‌افتد که کشاورزان نزدیک به زمان برداشت محصولات خود هستند و هیچ برنامه‌ریزی برای تغییر کشت و کاهش آن نمی‌توانند داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958160/%D9%BE%D8%AA%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86