پیام سفر آیت‌الله رئیسی به آمریکای لاتین چیست؟


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سفر رئیس‌جمهور به آمریکای لاتین را یارکشی‌ بین‌المللی ایران برای مقابله با سلطه رو به افول آمریکا توصیف کرد و گفت: پیام سفر آیت الله رییسی این است که ایران به‌رغم تحریم با بسیاری از کشورها تعامل دارد و توانسته حصار محدودیت‌ها را بشکند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137180/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA