پیروزی‌های دولت در سیاست خارجی با بهره‌گیری از خط مشی قانون اساسی چشمگیر است


تهران- ایرنا- نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آمریکا مجبور است شروط ایران را بپذیرد، گفت: دولت سیزدهم با بهره‌گیری از خط مشی‌های مبتنی بر قانون اساسی که رهبر انقلاب تعیین می‌کنند به پیروزی های قابل توجهی دست پیدا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231314/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C