پیش‌بینی خرید ۸ میلیون تن گندم/ مطالبات کشاورزان به سرعت پرداخت می‌شود


تهران- ایرنا- رییس سازمان برنامه و بودجه با پیش‌بینی خرید تضمینی ۸ میلیون تن گندم، گفت: مکلفیم که مطالبات کشاورزان را به سرعت به آنها پرداخت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123718/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA