پیش‌بینی مالیات بر سیگار در لایحه بودجه ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر بهداشت در نشست امروز کمیسیون از پیش‌بینی مالیات بر سیگار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969390/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2