پیش‌بینی منابع مالی در برنامه هفتم واقع‌بینانه‌ است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه هفتم توسعه نسبت به پیش‌بینی منابع مالی واقع‌بینانه‌تر پرداخته شده است و این موارد از ویژگی‌های برنامه جدید نسبت به عقبه شش برنامه گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143448/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA