پیشنهادهای کمیسیون انرژی برای تدوین برنامه هفتم توسعه جمع‌آوری می‌شود


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پیشنهادها این کمیسیون برای تدوین برنامه هفتم توسعه طی دو هفته آینده جمع‌آوری می‌شود، گفت: وضعیت اجرای برنامه ششم توسعه، آسیب‌شناسی احکام اجرا نشده و برنامه‌های وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی درباره برنامه هفتم در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967398/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C