پیشنهاد مقام‌ روس برای راه‌اندازی مرکز مشترک کنترل مبادلات دامی با ایران


مسکو – ایرنا- معاون رئیس سرویس فدرال نظارت بر بهداشت دامی و گیاهی روسیه پیشنهاد داد که این کشور و جمهوری اسلامی ایران در مرز به عنوان نمونه در بندر امیرآباد ایران،‌مرکز مشترکی برای کنترل مبادلات دامی، گیاهی و آبزیان ایجاد کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133789/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C