پیشنهاد وزارت صمت به دولت برای مهار گرانی


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی کشورها با اجرای قانون مالیات بر سود مازاد گرانی و گران‌فروشی را مهار کرده اند، ‌ گفت: به زودی پیش نویس لایحه مالیات بر سود مازاد در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079290/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C