پیش‌ بینی مرکز پژوهشها از زمان عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای


تهران – ایرنا – مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تصویب لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در مجلس شورای اسلامی پیش بین یکرد که عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان منطقه‌ای در صورت طی شدن تمامی فرایندها و تشریفات قانونی، زودتر از آوریل ۲۰۲۳ ( اسفند 1401 – فروردین 1402) نخواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975332/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C