پیوستن به بلوک‌‎های اقتصادی جهان نتیجه گسترش روابط چندجانبه در دولت سیزدهم است


تهران-ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: پیوستن ایران به بلوک‌بندی اقتصادی، سیاسی و امنیتی مانند «سازمان همکاری‌های شانگهای» و زمینه‌سازی برای پیوستن به «گروه بریکس» نشان از پیشرفت روابط خارجی و نتیجه توسعه روابط چندجانبه ایران در دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208842/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1