چالش صنعت خودرو فرابخشی بوده و فقط متوجه وزیر صمت نیست/موافق استیضاح نیستم


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چالش‌های موجود در بخش خودرو را فرابخشی عنوان کرد و گفت: طرح استیضاح را امضاء نکردم و موافق این موضوع هم نیستم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091342/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82