چین شریک راهبردی ایران و علاقه‌مند به توسعه روابط است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: چین شریک راهبردی ایران است لذا در برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین مطابق با راهبرد تعیین شده حرکت می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968722/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA