کارزار تبلیغاتی برای فشار و تهدید نمایندگان به هیچ وجه مورد قبول نیست


تهران- ایرنا- نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به استیضاح مجازی وزیر بهداشت تن نمی‌دهیم، گفت: کارزار تبلیغاتی برای فشار و تهدید نمایندگان به هیچ وجه مورد قبول نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006177/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84