کاهش اختیار شورای معادن استان‌ها با برنامه دولت منافات دارد


کرمان – ایرنا – نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: اختیارات شورای معادن استان‌ها اخیرا کاهش یافته است درحالی که این اقدام با برنامه های دولت منافات دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965044/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF