کاهش قابل توجه تورم مواد خوراکی/ روند انتظارات تورمی نزولی است


تهران – ایرنا – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده که با تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی انتظار کاهش نرخ تورم وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315490/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA