کتاب ۶جلدی «چالش هسته‌ای» رونمایی شد/ مولف کتاب: تاریخ باید درست روایت شود


تهران- ایرنا- نویسنده کتاب ۶ جلدی «چالش هسته‌ای» با تاکید بر اینکه تاریخ برای آیندگان باید درست روایت شود، گفت: برای ثبت واقعیت‌ها تا زمانی که می‌توانستم سراغ متخصصان هسته‌ای رفتم، مطالعات بسیاری داشتم، حتی از چند سایت‌ هسته‌ای بازدید کردم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311982/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%B6%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA