کشاورزان اردبیل چشم‌انتظار حمایت دولت و مجلس


اردبیل – ایرنا – خشکسالی شدید و بی‌سابقه ۳۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اردبیل را غیرقابل برداشت کرده است و کشاورزان استان اردبیل چشم انتظار چاره‌اندیشی و حمایت‌های عاجل دولت و مجلس هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103427/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3