کلاس‌های بالای ۴۰ دانش‌آموز جمع می‌شود


تهران – ایرنا – اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب کردند تعداد کلاس‌های بالای ۴۰ دانش آموز تا پایان برنامه هفتم به صفر برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200153/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF