کلیات سهم دستگاه‌های اجرایی در اعطای قیر به تصویب مجلس رسید


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به سهم دستگاه‌های اجرایی در میزان اعطای قیر اختصاص دارد، موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204282/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF