کلیات طرحی درباره تغییر تقویم آموزشی مدارس تصویب شد

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم افزود: این طرح مربوط به تغییر تقویم آموزشی مدارس و گرفتن زمان‌های اضافه و افزایش بهره وری کلاس‌های درس است که جزییات آن در جلسات بعدی بررسی خواهد شد. هدف از این طرح افزایش بازدهی کلاس‌های آموزشی برای دانش آموزان است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، رضا حاجی پور در توضیح نشست امروز یکشنبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در نشست امروز طرح الحاق موادی به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور با محوریت تقویم مدارس با حضور دبیر شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و کلیات آن به تصویب رسید.

حاجی‌پور خاطرنشان کرد: در نشست امروز اعضای کمیسیون به آماده سازی مدارس و دانشگاه‌ها برای برگزاری حضوری کلاس‌های درس در شرایط فعلی و رفع کمبودها و نقایص در دانشگاه‌ها و مدارس با توجه به اتفاقات اخیر کشور تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907790/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF