کلیات «طرح اصلاح قانون عدالت آموزشی در رشته‌های پزشکی»تصویب شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی پزشکی موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969827/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF