کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید

عمویی خاطرنشان کرد: این طرح شامل ۵ ماده است که حدود وظایف و اختیارات سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را در موضوع قوه قضاییه و کارکنان آن مشخص می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907777/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFبه گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، ابوالفضل عمویی در توضیح نشست امروز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران همچنین افزود: ماده (۱) و بند(الف) جزییات این طرح درباره تبدیل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به سازمان بود که اعضای کمیسیون به آن رای موافق دادند. همچنین براساس این طرح زیرساخت قانونی برای سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم یادآور شد: این مجموعه سالهاست تحت عنوان مرکز و طبق قواعد و مقررات داخلی قوه قضاییه فعالیت می‌کند اما با طرح نمایندگان مجلس، مرکز به سازمان تبدیل شده و به قانون تأسیس دست پیدا خواهد کرد.