کلیات «لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان» تصویب شد

۲- حداکثر بیست ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط تسلیم می‌شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس تصریح کرد: براساس لایحه مذکور ۳ هزار امتیاز به کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور به کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ اضافه شود.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز گذشته (۱۷ مهر ماه) مجلس، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت و نمایندگان با فوریت آن موافقت کردند.

۳- گزارش کمیسیون حداکثر سه روز کاری پس از تصویب فوریت، به هیأت رئیسه ارسال می‌شود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: پس از تصویب کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشور و لشکری، سه کمیته برای بررسی جزئیات این لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تشکیل شد.

تبصره- چنانچه کمیسیون در مهلت فوق گزارش خود را ارائه ننماید طرح یا لایحه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908478/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

۱- حداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع و به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

بر اساس ماده ۱۶۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح دو فوریتی به این شرح است:

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدمهدی مفتح در توضیح نشست روز دوشنبه( ۱۸ مهرماه) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در نشست امروز بررسی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در دستور کار قرار گرفت که با رای اکثریت نمایندگان عضو، کلیات آن به تصویب رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این لایحه حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان افزایش  خواهد یافت، خاطرنشان کرد: کمک هزینه اولاد برای کارمندان ۱۰۰ درصد و حق عائله‌مندی ۵۰ درصد رشد می‌کند. همچنین براساس لایحه مذکور مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی ۱۰ درصد و دهک‌های ۱، ۲ و ۳ این افراد حدود ۱۵ درصد رشد می‌کند.