کلیمیان با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به تکلیف ملی خود عمل می‌کنند


تهران- ایرنا- نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی گفت: ایرانیان کلیمی در سراسر کشور پرشورتر از همیشه در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور خواهند داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85380441/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF