کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن/ ارسال اسامی بانک‌های متخلف به سازمان مالیاتی


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: فهرست بانک‌های متخلف به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا طبق قانون با آنها برخورد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132522/%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C