کمک به جهش تولید در بخش کشاورزی از محل صرفه‌جویی طرح هوشمندسازی یارانه نان


تهران – ایرنا – رئیس کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد سالانه ۵۰ درصد از منابع حاصل از صرفه‌جویی یارانه هوشمندسازی مصرف نان و آرد برای جهش تولید و پرداخت تسهیلات به طرح‌های دانش‌بنیان کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85449886/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C