کمیته امداد مکلف به ایجاد شغل پایدار برای افراد تحت پوشش خود شد


تهران- ایرنا-در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم کمیته امداد امام خمینی (ره) مکلف شد با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرح های اشتغال خرد و خانگی را دارای شغل پایدار نمایند و دولت هم تسهیلات بانکی این موضوع را در بودجه سنواتی پیش بینی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296196/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF