کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: تبرئه متخلفان کنکور کذب است


تهران- ایرنا- کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادعای برخی رسانه‌ها در مورد تبرئه متخلفان کنکور از سوی کمیسیون را از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165392/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA