کمیسیون اقتصادی مجلس: مصوبه اساسنامه بازنشستگی مس با قانون مغایر است


کرمان – ایرنا – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان گفت: مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی مس در مغایرت با قانون اساسی و شرع قرار دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذکر شده در بررسی اصلاح اساسنامه این صندوق مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179539/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1