کمیسیون فرهنگی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان را تائید کرد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: این کمیسیون با بررسی سوابق و عملکرد وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، صلاحیت و برنامه های وی را تائید کرد و به او رای مثبت داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230569/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86