کوثری: بسیجی‌ها با پرهیز از ورود به بازی‌های سیاسی، به مردم خدمت می‌کنند


تهران_ ایرنا_ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیجی‌ها باید با پرهیز از بازی‌های جناحی و سیاسی، زمینه را برای ناکامی دشمن و البته خدمت بیشتر به مردم در سایه وحدت فراهم کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307775/%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA