کوثری: رشد و پیشرفت کشور در گرو حفظ وحدت آحاد جامعه است


تهران- ایرنا- عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی، رشد و پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف را در گرو حفظ وحدت آحاد، اقشار و گروه‌های مختلف جامعه دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226326/%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA