«کیومرث هاشمی» دارای سوابق امیدوارکننده در ورزش حرفه‌ای و قهرمانی است


تهران-ایرنا- نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، «کیومرث هاشمی» گزینه پیشنهادی وزارت ورزش را دارای سوابق مدیریتی امیدوارکننده و تجربه خوب در زمینه ورزش حرفه‌ای، همگانی و قهرمانی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230907/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C