گذرنامه به مدارک هویتی مورد قبول رای دهندگان افزوده شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک‌ بار با ارائه مدرک اصلی و معتبر حاوی مشخصات هویتی و شماره ملی مانند کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه رأی دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036673/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF