گردش مالی ۴۰۰ هزار میلیاردی شرکت های دانش بنیان نباید نادیده گرفته شود

وی در این نشست که با هدف بررسی مشکلات حوزه‌های دانشگاه، آموزش وپرورش و علوم پزشکی برگزار شد، افزود: پس از انقلاب زیرساخت‌های متنوع و با کیفیتی در حوزه آموزشی و پژوهشی در کشور فراهم شده است که باید از سوی نهادهای آموزش عالی در مسیر اقتصادی استفاده شود. 

به گفته او، در کمیسیون آموزش نگاهی استراتژیک به آموزش داریم که این مسئله دارای زنجیره مستمری است تا کودک را از نخستین دوره آموزشی آن مورد حمایت و پوشش قرار دهد. یکی دیگر از اقدامات انتقال صفر تا ۶ ساله ها در قالب مهدکودکی ها زیرپوشش آموزش و پرورش است تا این نهاد به طور کامل و متمرکز موضوع آموزش را دنبال کند.

دانشگاهها وارد حل مشکلات کشور شوند

وی همچنین به حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی از فعالان حوزه علم و پژوهش تاکید و اظهار کرد: مجلس پس از برنامه مدون چند رسالت را در پیش گرفته است که این اولویت ها در دستور کمیسیون تحقیقات وآموزش نیز قرار خواهد گرفت. همسان سازی حقوق اساسی یکی از عملکردهای مثبت مجلس شورای اسلامی بود که با همراهی دولت توانست پس از چندین دهه اجرایی شود.

نشست هم اندیشی و بررسی مسائل مراکز آموزشی استان مازندران با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و معاونان وزیر علوم و تحقیقات در هتل المپیک آمل برگزار شد که در این نشست به مشکلات عمده واحدهای آموزشی، بهداشتی، فنی و حرفه ای و دانش بنیان پرداخته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918496/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات همچنین نقش آفرینی دانشگاه‌ها و نهادهای مهارتی و دانش بنیان را در حل مشکلات کشور غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت: دانشگاه و مراکز آموزشی مترقی فقط با ورود به مسئولیت های اجتماعی توان حیات دارند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات خوب برداشتن سقف حقوق اساتید دانشگاه ها بود که برای وزارت علوم و بهداشت می‌توان تاثیر بسزایی داشته باشد. افزایش پنج درصدی حقوق بازنستگان همراه با افزایش ۹۰۰ هزار تومانی از دیگر اقدامات مجلس سیزدهم بود.

منادی همچنین عقب ماندگی بخش های دانش بنیان وپارک های علم و فناوری و حوزه فنی و حرفه ای در استان را پذیرفتنی ندانست و افزود: مازندران سرشار از ظرفیت انسانی، مالی و اقتصادی است که با داشته های علمی و زیرساخت های اموزشی آن همخوانی ندارد. 

علیرضا منادی سفیدان روز پنجشنبه در حاشیه نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در آمل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امروزه اغلب نهادهای دانشگاهی وآموزشی بر مبنای تولیدات تجاری و خود اتکایی فعالیت می کنند و وابستگی حوزه آموزشی کشور به اعتبارات دولتی پذیرفتنی نیست.

دولت و مجلس در کنار مراکز علمی