گزارش اعطای تسهیلات کلان بانکی به اشخاص در مجلس قرائت می‌شود


تهران- ایرنا- گزارش کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی در مورد شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056668/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF