گزارش تخلف در انتخابات اتاق بازرگانی ایران در صحن مجلس قرائت می‌شود


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون معتقد است تخلفات گسترده در انتخابات اتاق بازرگانی ایران رخ داده است، گفت: گزارشی از این تخلفات تهیه شده که دو هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186657/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA