گزارش موافقت «کمیسیون‌های آموزش، بهداشت، اجتماعی» با رای اعتماد به مرتضوی قرائت شد

شیخی یادآور شد: همچنین توسعه زیرساخت های لازم برای حمایت از بخش های توانبخشی، سالمندی، بهزیستی و حمایت از بیماران بدون تمکن مالی و استیفای حقوق و مطالبات تامین اجتماعی از دولت و به روز نمودن پرداخت های سازمان به طرف های قرارداد شامل درمانگاه ها، داروخانه ها و آزمایشگاه ها را نیز از اهداف خود عنوان کرد و ایشان مدیریت صحیح منابع مالی را به عنوان مهمترین اولویت کار خود دانست و برنامه های عملیاتی خود را برای تحقق این مهم برشمرد.

حل مشکل اشتغال کشور بدون آموزش نیروی کار متخصص و حرفه ای، امکان پذیر نیست. به همین منظور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بعنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف به ساماندهی آموزش مهارتی در کشور می باشد. تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که دبیرخانه شورای عالی آن را در وزارت کار پیش بینی نموده است، اهمیت این وزراتخانه و وزیر مربوطه را در حل ریشه ای مشکل اشتغال بیان می نماید.

– ایجاد پویایی در آموزش ها و ارتباط آنها با بازار کار

زهرا شیخ سخنگوی کمیسیون بهداشت گفت: وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را می توان راهبردی ترین دستگاه دولتی برای تحقق بخش اعظمی از آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی و سیاست های کلان نظام در حوزه های اشتغال و بهره مندی از سرمایه های انسانی دانست و این وزارت که از لحاظ گستره وظایف و جامعه هدف، پرمخاطب ترین وزارتخانه کشور است و علاوه بر مسئولیت جامعه کارگری و کارمندی کشور و بیمه های اجتماعی فراگیر، متکفل امور سلامت نیز بوده از این رو همیار و پشتیبان  نقش وزارت بهداشت و درمان به عنوان تولیت نظام سلامت است و در بعد اقتصادی هم وظایف متنوعی به عهده دارد.

بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

مقدمه:

جناب آقای دکتر مرتضوی دارای دکتری حقوق عمومی از دانشگاه عدالت می باشند. از سوابق اجرایی ایشان می توان به استانداری خراسان جنوبی، شهرداری مشهد، معاونت سیاسی وزیر کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری اشاره نمود.

در ادامه، رضا حاجی پور سخنگوی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درخصوص بررسی برنامه ها و صلاحیت سید صولت مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به شرح زیر قرائت کرد:

بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

– گسترش اشتغال و مخصوصا مشاغل زودبازده

وی افزود: وزیر پیشنهادی با داشتن سوابق مفید مورد ارزیابی های مکرر دولت محترم واقع شد و سوابق ایشان در سمت های اجرایی حساس و مهم قبلی نشان می دهد که ایشان توان مدیریت این وزارتخانه مهم را دارند و ایمان و اتکا به قانون اساسی جمهوری اسلامی، سند چشم انداز و سیاست های کلی سلامت، سیاست های کلی اشتغال و تامین اجتماعی، قوانین برنامه و احکام دائمی، قانون بخش تعاون، قانون تامین اجتماعی، قانون جامع حمایت از معلولان، قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز پایبندی به سند تحول دولت مردمی از جمله قوانین و مقررات مهم حاکم بر این وزارت است که وزیر پیشنهادی رعایت و اعمال دقیق آن ها را با بهره گیری از تمامی امکانات و سرمایه های انسانی داخلی وزارتخانه و نیز با بهره مندی ازنقطه نظرات صاحبنظران و نخبگان  و مجامع پژوهشی و دانشگاهی متعهد شدند .

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه- ۲۷ مهر- مجلس شورای اسلامی گزارش موافقت کمیسیون های اجتماعی، آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان با رای اعتماد به مرتضوی کمیسیون های اجتماعی، آموزش و تحقیقات و اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

اگرچه ایشان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه وتجربه کاری مستقیمی نداشته است لکن با توجه به سوابق مدیریتی و اجرایی ایشان ، به نظر می رسد صلاحیت لازم برای تصدی پست وزارت را دارا می باشند.

شیخی ادامه داد: با توجه به انتشار برنامه های وزیر پیشنهادی که تحت عنوان برنامه تحول در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته است، به نظر می رسد توجه به موضوعات اساسی در حوزه عملکردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفته است و در توضیحات شفاهی ایشان نیز تعلق خاطر ایشان به سرفصل های مزبور، مورد تاکید قرار گرفت و کمیسیون بهداشت و درمان انحرافی از موازین و چارچوب های قانونی ملاحظه ننمود و برنامه و راهکارهای وی را در زمینه تقویت صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی، شستا و هلدینگ های تابعه، حفظ کرامت بازنشستگان، ارتقاء کمی و کیفی خدمات پیشگیری در حوزه سلامت، دارو و واکسن و  تقویت صنایع داروسازی  را منطبق با اسناد و قوانین جاری کشور به خصوص اسناد ” بالادستی” ارزیابی کرد.

با توجه به اینکه جناب آقای دکتر مرتضوی دارای سوابق بالای مدیریتی و اجرایی در کشور بوده و هستند و با عنایت به تعهد ایشان جهت اهمیت بیشتر به گسترش مهارت آموزی در جامعه، توجه ویژه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، در نهایت کمیسیون من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود.

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۸۰ درصد برنامه های وزیر پیشنهادی « منطبق» و « همسو» است. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۲۰ درصد از احکام اشاره ای نشده است. این موارد لازم است در جلسه رأی اعتماد مورد تبادل نظر نمایندگان محترم و وزیر پیشنهادی قرار گیرد تا ایشان توضیحات شفاهی خود را در خصوص موضوعات ذکر نشده، ارائه نمایند.

بخش چهارم: انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی

کمیسیون آموزش و تحقیقات مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تایید کرد

نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون)

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: اعضای کمیسیون حسب وظیفه قانونی و با امعان نظر خاص به نقش مدیریت ارشد وزارتخانه چه در عرصه گزینش مدیران میانی و چه در تدوین  سیاست ها و چه در سایر زمینه های عملکردی و همچنین از رهگذر نظارت بر نحوه جریان امور که می تواند نقش عمده ای در موفقیت یا عدم موفقیت ماموریت های محوله داشته باشد، موضوع صلاحیت، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی را بررسی کردند که براین اساس متعاقب ارجاع موضوع از سوی هیات رئیسه، موضوع صلاحیت، سوابق و برنامه های سید صولت مرتضوی را برای تصدی مسئولیت خطیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را احراز نمود و برای ایشان در صورت کسب رای اعتماد آرزوی موفقیت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917147/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF

برنامه ارائه شده ایشان از نظر تناسب، واقع گرایی، شفافیت، صراحت و انسجام مطلوب می باشد ولی متاسفانه جامعیت لازم و زمان بندی را ندارد. هرچند این وزارتخانه بسیار گسترده می باشد، اما نباید موضوع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که متولی مهارت آموزی کارورزان را برعهده دارد، مغفول بماند.

– ایجاد انگیزه در میان مربیان فنی و حرفه ای با تدوین و تصویب نظام رتبه بندی مربیان

این نماینده مجلس یادآور شد: برنامه‌های ارائه شده ایشان در شاخص تناسب کامل و در شاخص واقع گرایی، صراحت و شفافیت مطلوب ارزیابی شده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق آنها با اسناد بالادستی در کمیسیون اجتماعی و توضیحات شفاهی وزیر به ویژه در مبارزه با فساد و رانت در سطوح مدیریتی و رسیدگی به دردها و مشکلات مردم در شهرستان‌ها در زمینه حرفه آموزی، ایجاد اشتغال، توسعه و پوشش بیمه، تقویت صندوق‌های بازنشستگی و بهبود وضعیت مستمری بگیران، منطبق بوده و کمیسیون اجتماعی با عنایت به موارد فوق صلاحیت آقای مرتضوی را به منظور تصدی این وزارتخانه احراز و برنامه‌هایشان را کامل و مطلوب ارزیابی می‌کند.

– تعیین استاندارد مهارتی برای کارگران و تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ایجاد نظام استاندارد مهارت

لطفی ادامه داد: در مجموعه برنامه‌های وزیر پیشنهادی در انطباق با اسناد بالادستی به میزان ۶۴ از مجموع ۱۰۰ نمره را دریافت کرده است.

– مهارت آموزی و توجه به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این زمینه

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم افزود: آقای صولت مرتضوی در جمع اعضای این کمیسیون به بیان رویکردها و برنامه های خود برای مدیریت تحول و پیشبرد ماموریت ها با رهیافت اجرایی و عملیاتی و بر اساس اسناد بالا دستی و راهبرد مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین پرداخته و متعهد شد علاوه بر انجام وظایف ذاتی وزارت در حوزه های رفاه، اشتغال، ساماندهی صندوق های بازنشستگی، رفع فقر مطلق و معضل بیکاری، در زمینه ارتقاء خدمات سلامت از طریق دسترسی همگانی به این خدمات و ایجاد سازوکارهای مناسب برای شفافیت و پاسخگویی ستاد وزارت و سازمان ها و مجموعه های تابعه، گام های موثری بردارند. ایشان همچنین متعهد شدند در زمینه اجرای دقیق طرح پزشک خانواده و خدمات سلامت الکترونیک، عمل به قانون و تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان را نصب العین خود قرار دهند.

وی ادامه داد: لذا عملکرد این وزارت در اصلاح و ارتقاء زیر ساخت ها و نیز نظارت بر فعالیت ده ها هلدینگ اقتصادی، امری است که باید در سایه عمل به قانون و حسن ارتباط با دیگر قوا بالاخص مجلس شورای اسلامی مسیر تکاملی خود را با بهره مندی از مدیریتی توانا، مدیر و مدبر بپیماید و با چنین طیف گسترده ای از مسئولیت ها، بدیهی است که چشم امید کارگران، کارکنان و بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، ایتام و مددجویان تحت پوشش سازمان های حمایتی و سایر اقشار و گروه های اجتماعی به حسن کارکرد این وزارت باشد تا از رهگذر گزینش فرد اصلح برای تصدی این جایگاه، بخش مهمی از نیازهای عمومی و خواسته های آحاد جامعه برای تحقق رفاه و عدالت اجتماعی با تکیه بر اصول و اهداف اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه های ذیربط، محقق گردد.

بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: همچنین توسعه زیرساخت های لازم برای حمایت از بخش های توانبخشی، سالمندی، بهزیستی و حمایت از بیماران بدون تمکن مالی و استیفای حقوق و مطالبات تامین اجتماعی از دولت و به روز نمودن پرداخت های سازمان به طرف های قرارداد شامل درمانگاه ها، داروخانه ها و آزمایشگاه ها را نیز از اهداف خود عنوان کرد و ایشان مدیریت صحیح منابع مالی را به عنوان مهمترین اولویت کار خود دانست و برنامه های عملیاتی خود را برای تحقق این مهم برشمرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده بیش از ۹ ماه سابقه ایثارگری در جبهه‌های جنگ تحمیلی را دارند. همچنین پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات و توجه به شایستگی اشخاص در مسوولیت‌ها، توجه به اقتصاد تعاونی، به روز رسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تعامل فعال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی ذیربط، ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب و کار در کشور و رفع و کاهش بیکاری در کشور، تقویت سازمان بهزیستی کشور و حمایت از جامعه معلولان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مهار بحران‌های اجتماعی به القوه در کشور از جمله شاخص هایی سید صولت مرتضوی است.

نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: بر اساس بررسی برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی، از قبیل سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره، ۴۸ برنامه از برنامه‌های ارائه شده آقای مرتضوی با احکام مذکور منطبق و در ۳۲ درصد موارد همسو بوده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه و صلاحیت سیدصولت مرتضوی باباحیدری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اخذ رأی اعتماد در در دستور کار قرار گرفت و حسن لطفی در قرائت گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس استعلامات به عمل آمده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آقای مرتضوی در رشته حقوقی عمومی مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی اخذ کرده است و در سال ۹۷ از در مقطع دکتری دانشگاه غیردولتی فارغ التحصیل شدند.

در ادامه نشست علنی امروز- چهارشنبه ۲۷ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون بهداشت در مورد موافقت با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرائت شد.

کمیسیون بهداشت صلاحیت‌های مدیریتی صولت مرتضوی را برای وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی احراز کرد 

کمیسیون اجتماعی مجلس برنامه‌های مرتضوی را کامل و مطلوب ارزیابی کرد

ایشان تعهد نمودند که تمام توان خود را جهت اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۶ و رفع چالش های پیش روی اجرای این قانون به کار گیرند. همچنین متعهد شدند که با توجه به مشکل اشتغال در کشور و عدم مهارت کافی جوانان، سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور در اولویت اول همه معاونت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد. همچنین متعهد شدند در اسرع وقت نسبت به صدور کالابرگ الکترونیکی جهت خرید مایحتاج اولیه و ضروری مردم اقدام نمایند.

در جلسه کمیسیون با آقای دکتر مرتضوی به اولویت های زیر اشاره شد:

بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی