گزارش نیازهای ارزی واحدهای تولیدی در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس با موضوع آسیب شناسی سازوکار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور در دستور کار جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105765/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA