گزارش وزارت اطلاعات از لیدری گروهک‌های ضد انقلاب در«پروژه بی‌ثبات‌سازی ایران»

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه روز سه‌شنبه (۱۹ مهرماه) فراکسیون انقلاب اسلامی با موضوع بررسی ناآرامی های اخیر گفت: در این جلسه یکی از معاونین وزارت اطلاعات گزارشی از ابعاد مختلف این تحولات ارائه کرد و تعدادی از نمایندگان نظرات خود را در این باره بیان کردند.

عمویی خاطرنشان کرد: نمایندگان عضو فراکسیون نیز ضمن توجه برای حل و فصل موارد نارضایتی های مردمی بر برخورد قاطع با عوامل وابسته به گروهک‌های معاند که با هدف ناامنی سازی جامعه به آسایش اجتماعی ضربه زدند، تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909138/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8Cوی یادآور شد: براساس اطلاعات ارائه شده، دستگیری‌های صورت گرفته از لیدرهای اغتشاشات حاکی از مشارکت گروه‌های مختلف ضدانقلاب در اغتشاشات است.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی افزود: طبق مباحث جلسه، تحولات اخیر هم مبانی و بستر اجتماعی دارد و هم در عین حال دشمنان انقلاب در چارچوب جنگ شناختی، پروژه بی‌ثبات‌سازی در ایران را دنبال می‌کنند.