گزارش پزشکی قانونی درباره مهسا امینی کارشناسی و غیر سیاسی است

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی‌های انجام شده پیرامون علت فوت خانم مهسا امینی به دور از هرگونه نگاه سیاسی در پزشکی قانونی انجام شده و گزارش این نهاد رسمی و قانونی عدم وجود شکستگی و عدم ضرب و شتم خانم امینی را تایید می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت:  فوت خانم مهسا امینی را بهانه‌ای برای آشوب‌ها بود و لیدرهای این جریان قصد و نیت دیگری داشتند و به دنبال براندازی نظام و ایجاد فتنه بودند.

حسن رزمیان مقدم در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به گزارش پزشکی قانونی درباره علت فوت خانم مهسا امینی گفت: پزشکی قانونی نهاد رسمی رسیدگی کننده به این موضوع است و این نهاد ابعاد مختلف علت فوت خانم امینی را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده است.

رزمیان مقدم افزود: همانطور که گفتم پزشکی قانونی نهاد رسمی و قانونی برای رسیدگی به این موضوع است و لازم است همگان در برابر گزارش این سازمان تمکین کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909014/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی خاطرنشان کرد: اگر فوت خانم امینی هم نبود آنها بهانه دیگری را پیدا می کردند و به دنبال اغراض خود بودند و لذا فضاسازی این قبیل افراد و جریانات درباره علت فوت خانم امینی به هیچ وجه منطقی و کارشناسی نیست.