گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده‌های وزارت رفاه به مرتضوی

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاضر شده و گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های موجود این وزارت‌خانه و بخش های زیر مجموعه آن به اطلاع مرتضوی رسید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در این نشست وزیر پیشنهادی کار قول داد در صورت کسب رای اعتماد مجلس، بدنه این وزارتخانه برای به نتیجه رسیدن این پرونده‌ها همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: شفافیت در فرآیند اداره بخش‌های مختلف اقتصادی و مردمی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی مورد تاکید اعضای کمیسیون و مورد تایید وزیر پیشنهادی قرار گرفت، مقرر شد در صورت اعتماد مجلس به مرتضوی تعامل کمیسیون با ایشان تداوم پیدا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914651/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح سامانه رفاه ایرانیان گفت: در ادامه جلسه بر ضرورت اصلاح این سامانه بر اساس دهک بندی دقیق خانوارها طبق درآمد، ثروت و هزینه آنها تاکید شد و موضوع نقش نظارتی کمیسیون بر برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی نیز اشاره شد.