گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده‌های وزارت رفاه به مرتضوی

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح سامانه رفاه ایرانیان گفت: در ادامه جلسه بر ضرورت اصلاح این سامانه بر اساس دهک بندی دقیق خانوارها طبق درآمد، ثروت و هزینه آنها تاکید شد و موضوع نقش نظارتی کمیسیون بر برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی نیز اشاره شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در این نشست وزیر پیشنهادی کار قول داد در صورت کسب رای اعتماد مجلس، بدنه این وزارتخانه برای به نتیجه رسیدن این پرونده‌ها همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: شفافیت در فرآیند اداره بخش‌های مختلف اقتصادی و مردمی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی مورد تاکید اعضای کمیسیون و مورد تایید وزیر پیشنهادی قرار گرفت، مقرر شد در صورت اعتماد مجلس به مرتضوی تعامل کمیسیون با ایشان تداوم پیدا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914651/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاضر شده و گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های موجود این وزارت‌خانه و بخش های زیر مجموعه آن به اطلاع مرتضوی رسید.