گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی به وراث ابلاغ می‌شود


تهران- ایرنا- طبق لایحه برنامه هفتم و مصوبه مجلس سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی انحصار وراثت براساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی، نسبی را بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان در مدت ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283591/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF