یوسفی: استیضاح وزیر آموزش و پرورش در هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: استیضاح وزیر آموزش و پرورش و هیچ‌یک از وزرا در هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283499/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84