یکی از بزنگاه‌های خطرناک مذاکرات اخیر برجام بسته نشدن پرونده پی‌ام‌دی است

وی ادامه داد: آنچه که غربی ها از پاسخ غیر سازنده ایران یاد می کنند دقیقا برپایه منافع ملی تنظیم و به اروپایی ها داده شده و ما معتقد هستیم که در موضوع تسری تحریم ها امریکایی ها زور گویی می کنند و در رابطه با تضمین ها آنها می خواهند بدون تضمین وارد برجام شده و بدون بسته شدن پرونده پادمان برجام را به ایران تحمیل کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84885208/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87

به گزارش خبرنگار ایرنا، وحید جلال زاده روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی جایگاه دانش، فناوری و خلاقیت در دفاع مقدس در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران افزود: یکی از بزنگاه های خطرناک برجام در مذاکرات اخیر بسته نشدن پی ام دی یا موضوع پادمانی است که آژانس برروی آنها دست گذاشته و برمبنای اسناد غیر رسمی ارائه شده از سوی دشمنان ایران است.

وی تصریح کرد: ایران در مذاکرات قبلی با خروج امریکایی ها خسارت اقتصادی و سیاسی دید و امروز مذاکره کنندگان و مدیران ارشد کشور بر اصل تامین منافع ملی تاکید دارند.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تامین منافع مردم و قانون راهبردی لغو تحریم ها مهمترین موضوع مورد توجه است؛ در مذاکرات اخیر برجام اوج خودبینی و غرور غربی ها به نمایش گذاشته شد، غروری که همچنان آنها خود را آقای دنیا می دانند و می خواهند آن را دوباره در مذاکرات برجامی به اثبات برسانند و غافل از آن که ملت ایران سالها جواب این خوی استکباری غربی ها را در بزنگاه های مختلف داده است.

وی بر قاطعیت ایران در حفظ منافع ملی در مذاکرات اخیر برجام تاکید کرد و اظهارداشت: جمهوری اسلامی زیر بار خسارت نخواهد رفت و مجلس با قانون مهم لغو تحریم ها نظاره گر مذاکره است و در این راستا جلسات متعددی را با مذاکره کنندگان، وزیرخارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است.